به گزارش افکارنیوز، وبسایت خبری "الفجر" 


نوشت: «نیروی هوایی 


عربستان سعودی 6 جنگنده  

اف-15 خود را در پایگاه هوایی "الظفر" (400کیلومتری قشم) مستقر کرد.»

 

بنا بر ادعای الفجر مصر، جنگنده های سعودی به منظور مشارکت در تمرین نظامی امارات عربی و نیروی هوایی وابسته به کشورهای شورای همکاری اعزام شده اند.